[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

A Children's Storyla pexykerf. .e le ci cribe

ni'oni'o ka'u le ci prenu cribe se zdani tu'i le tricu .i le je'a barda
cribe po'u la pafrib. goi ko'a vau .i le no'e barda cribe po'u la mamrib.
goi ko'e vau .i le to'e barda cribe po'u la ve'arib. goi ko'i vau

ni'o ro le cribe cu ponse pa lo zu'o citka kabri .i le ko'a kabri cu
je'a barda .i le ko'e kabri cu no'e barda .i le ko'i kabri cu to'e barda

ni'o ji'a ro le cribe cu ponse pa lo zu'o zutse stizu .i le ko'a stizu
cu je'a barda .i le ko'e stizu cu no'e barda .i le ko'i stizu cu to'e barda

ni'o ji'a ro le cribe cu ponse pa lo zu'o sipna ckana .i le ko'a ckana
cu je'a barda .i le ko'e ckana cu no'e barda .i le ko'i ckana cu to'e barda

ni'o le cribe cu cikna gi'e tisna le kabri lei cilmo gurni mu'i le nu
citka le pamoi sanmi .i ku'i lei gurni cu dukse le ka glare kei le pu'u citka
kei seki'u le zu'o le cribe cu cadzu .i melbi djedi

ni'o le verba po'u la pexykerf. goi ko'u cu catlu le nenri po le zdani
.i lo no prenu cu nenri semu'i le nu ko'u nenri cadzu

ni'o ko'u zgana le ci kabri .i ko'u xagji seri'a le nu djica le nu citka
lei gurni .i pamai ko'u troci citka lei ko'a gurni .i ku'i ri dukse je'a
glare .i remai ko'u troci citka lei ko'e gurni .i ku'i ri dukse to'e glare
.i cimai ko'u troci citka lei ko'i gurni .i ri prane le ka glare seki'u
le zu'o ko'u citka pi ro lei ko'i gurni

ni'o ko'u zgana le ci stizu .i ko'u tatpi seri'a le nu jdice le nu zutse
.i pamai ko'u troci zutse le ko'a stizu .i ku'i ri dukse je'a galtu
.i remai ko'u troci zutse le ko'e stizu .i ku'i ri dukse no'e galtu
.i cimai ko'u troci zutse le ko'i stizu .i ri prane le ka galtu seki'u
le zu'o ko'u zutse le ko'i stizu seri'a le nu ri porpi

ni'o ko'u zgana le ci ckana .i ko'u mu'erta'i seri'a le nu jdice le nu
sipna .i pamai ko'u troci sipna le ko'a ckana .i ku'i ri dukse je'a jdari
.i remai ko'u troci sipna le ko'e ckana .i ku'i ri dukse to'e jdari
.i cimai ko'u troci sipna le ko'i ckana .i ri prane le ka jdani seki'u
le nu ko'u sipna

ni'o le cribe cu xruti gi'e djica lei gurni

ni'o ko'a catlu le vo'a kabri gi'ebabo cusku sepi'o le ko'a je'a barda voksa
lu da pu citka piso'u lei mi gurni li'u

.i ko'e catlu le vo'a kabri gi'ebabo cusku sepi'o le ko'e no'e barda voksa
lu de pu citka piso'u lei mi gurni li'u

.i ko'i catlu le vo'a kabri gi'ebabo cusku sepi'o le ko'i to'e barda voksa
lu di pu citka pi ba'e ro lei mi gurni li'u

.i ko'a catlu le vo'a kabri gi'ebabo cusku sepi'o le ko'a je'a barda voksa
lu daxire pu zutse le mi stizu li'u

.i ko'e catlu le vo'a kabri gi'ebabo cusku sepi'o le ko'e to'e barda voksa
lu dexire pu zutse le mi stizu li'u

.i ko'i catlu le vo'a kabri gi'ebabo cusku sepi'o le ko'i to'e barda voksa
lu dixire pu ba'e daspo zutse le mi stizu li'u

.i ko'a catlu le vo'a kabri gi'ebabo cusku sepi'o le ko'a je'a barda voksa
lu daxici pu sipna le mi ckana li'u

.i ko'e catlu le vo'a kabri gi'ebabo cusku sepi'o le ko'e no'e barda voksa
lu dexici pu sipna le mi ckana li'u

.i ko'i catlu le vo'a kabri gi'ebabo cusku sepi'o le ko'i to'e barda voksa
lu dixici pu je ba'e ca sipna le mi ckana li'u

ni'o ri'a la'edi'u ko'u cikna .i le cribe cu catlu ko'u seki'u le nu ko'u bajra
cliva .i le cribe noroi ku'a ba catlu ko'u

fa'o