[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

TEXT: pemci     lo ni fa le vi nanmu cu pinji
     vau bancu le lakne zei linji
     .i zmabra .i gohu
     cu mukti .oirohu
     le spepli be lo cmadesminji

----
And