[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: ckafybarja> > .i ro pinka cu vajni mi .i ci'o do ma ni lojbo
>
> i ci'o mi no da ni lojbo i je'u mi na jimpe le preti i xu do tavla fi
> le lojbo se ckaji be le do se finti i pe'i mutce zabna (to mi toljundi
> le nu do malpilno zo vi toizo'o) i ku'i mi na birti le du'u makau te
> pilno zo ni

.i liso'e ni lojbo fa le do se cusku .i ta'i tu'a la'edi'u zo ni se
pilno .i lu do mutce lojbo cusku li'u smuni

> > > i le du'u zo cinba cu jai mabla bavysmadi cu
> > > se smuni ma
> >
> > .i smuni fa la'e lu lo po'o dimna cu fasnu .i mi nelci tu'a le ba cinba
> > .i ku'i lenu ri na fasnu cu rinka lenu mi badri .i le nu cabna lifri cu
> > xauzma le nu pensi loi nalselbirti .i le nu cusku zo cinba cu mabla
> > bavysmadi .i tu'a zo cinba go'i .i zo cinba jai go'i li'u
>
> i ua mi jimpe i me la'e zoi ke ke serA, serA ke i ba'u mi tirna le nu
> la doris deis cu sanga i xu do djuno le du'u mi do makau tavla

.i ja'ago'i .u'i.ie .i ku'i mi caco'a sanji ledu'u mi srera lenu basti
fa lu jai mabla bavysmadi li'u lu mabla jai bavysmadi li'u kei kei .oisai

co'o mi'e. goran. poi cafsre

--
GAT/CS/O d?@ H s:-@ !g p1(2)@ !au(0?) a- w+(+++) (!)v-@(+) C++(++++)
UU/H(+) P++>++++ L(>+) !3 E>++ N+ K(+) W--(---) M-- !V(--) -po+ Y(+)
t+@(+++) !5 !j R+@ G-@(J++) tv+(++) b++@ D++ B? e+* u@ h!$ f?(+) r--
!n(+@) y+. GeekCode v2.1, modifications left to reader to puzzle out