[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

lo mutce lojbo selmrilu zo'u.u'u doi jinvi beledu'u mi senpi ledu'u vo'a pilno bele bangu
do'u mi puki cusku zo mi'a gi'eku'i bilga lenu cusku zo ma'a