[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

le reroi cuplinfanva cuntu[In Lojban I called it {le cuplinfanva cuntu}, not {lei jungo naldikvoa}

> 2. Jorge:
> le cermurse cu kandi tolcanci le stuna i pa bitmu noi jbini lei selspo
> cu pamei sanli i ne'i le bitmu lo romoi voksa cu cusku sei krefu sei krefu
> ca ji'a le nu le solri ba'o galbi'o gi'e tergu'i le rokspi derxi e le bumru
> kei lu cabdei detri fa li mupi'ebipi'erenorexa i cabdei detri fa
> li mupi'ebipi'erenorexa i cabdei detri li'o li'u

How do these {sei} work? And doesn;t there need to be a {seu}?
How can you tell whether the {lio} is quoted or not? (Same question
for {si, sa, su} - how do you quote these?)

> 3. Iain:
> Within the wall a final voice says
> 4. Chris:
> .i ne'i le bitmu lo za'o voksa cu cusku

Why *za'o* voksa?

> 3. Iain:
> the sun reaches its zenith and illuminates the heaps of rubble and the
> mist)
> 4. Chris:
> le solri cu klama le sy. galjimte gi'e tergusni lei se porpi ke darxi
> .e loi cimdilnu
> 5. Don:
> the sun rises to its zenith and illuminates the wreckers and the mist),
> 6. Goran:
> le solri ge galmu'u gi te gusni loi daspo .e lo bumru

[Goran's {loi, lo} shd be {lei, le} here.]

> 7. And:
> the sun's ascension and its illumination of ruins and mist

Chris loses the heaps. Don turns the rubble into wreckers. I erroneously
turn the wreckers back into ruins.

---
And