[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

nalnictersumtitu'a la goran:
>.i
>la'edi'u nandu pe'i ba'e mau lenu vu'ile tersumti pe le bridi lo cnano
>cu tcefrica

.i'e .i ku'i vu'i ?ki'a?

>co'o mi'e. goran. noi pacna lenu da tcidu di'u kei le narju'o be mi

.io nandu joi se jimpe .i lepu'u jbobau casnu le gerna kei se nibli nandu