[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: translation problemsmi na ka'e rivbi le nu fanva le pemci pe la goran

>   Moon
>
>   Far away, where the city ceases,
>   in the grass,
>   the moon waits, hidden,
>   and looks at his watch
>   if it's the time already
>   to let the world see him.

lunra

i vuku bu'u le fe'emo'u tcadu
bu'u le srasu
le lunra noi se mipri cu denpa
gi'e catlu le ri junla
sei xukau le nu le munje
viska ly ca se tcika


co'o mi'e xorxes

PS1: Instead of {ca} I would have preferred to use the proposed
new ZAhO for "already".

PS2: le lunra cu nakni nagi'e fetsi